Elementaire bedrijfseconomie

Elke organisatie in het publieke domein heeft te maken met verschillende geldstromen vanuit verschillende bronnen die elk hun eigen eisen aan verantwoording stellen. Meestal is kennis daarvan hooguit bij enkele specialisten in een organisatie beschikbaar. Ik kan u helpen de financiƫle kennis in uw organisatie te verbreden en te verspreiden over budgethouders.

Dat kan om de basale financiƫle kennis van balans, resultatenrekening en kasstroom-overzicht tot complexe bekostigingsvraagstukken en financieringsvraagstukken gaan. Daarbij is vrijwel altijd bijzondere aandacht nodig voor de fundamentele verschillen tussen boekhoudselsels in het openbaar bestuur en de gevolgen die dat heeft.

Links: