Bestuur

Organisaties in het publieke domein hebben op het eerste gezicht goed afgebakende taken. De praktijk is veel uitdagender. Gebruikers of klanten hebben soms niets te kiezen. De kerndoelstellingen van de organisatie worden beïnvloed door zowel lokale als nationale politieke wensen die niet altijd synchroon lopen. Bekostiging en financiering zijn complex en het veld van belanghebbenden bij de organisatie is veelzijdig en kent vaak grote belangentegenstellingen.

Besturen gaat voor mij verder dan belangen behartigen. Het gaat nadrukkelijk om het afwegen van alle belangen, voor gemaakte keuzes staan. Ook voor pijnlijke keuzes moet draagvlak worden gezocht of moeten mensen tenminste kunnen begrijpen waarom de keuze is gemaakt.

Lees verder