Bestuur en de omgeving

De centrale vraag in mijn benadering van bestuur richt zich op de effecten van beleid voor huidige en toekomstige afnemers van diensten en is dat beleid op de langere termijn ook houdbaar? Denken in scenario’s en risico’s is daar een wezenlijk onderdeel van.

Scenario

Daaruit volgt de strategie de de organisatie zou moeten volgen. Kunnen we alleen verder, moeten we samenwerking zoeken of zijn er nog andere gevolgen. Ook dat betekent luisteren naar gebruikers, rekening houden met de belangen van het personeel van de organisatie en kijken naar het bredere draagvlak in de samenleving bijvoorbeeld door goed zicht te houden op de wensen van een (gemeente)bestuur of rijksbeleid.