Hoofdlijnen van vermogensbeheervraagstukken.

Vermogensbeheer is een specialistisch vak. Eigenlijk is het begrip vermogensbeheer te eenzijdig omdat het gaat om de vraag om aansluiting te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie en de daarvoor in te zetten beleggingsinstrumenten. Daarom is het eigenlijk beter om te spreken van vraagstukken van balansbeheer.

Voor (toekomstige) bestuurders en toezichthouders (met name verantwoordings- en belanghebbendenorganen en ondernemingsraden) is niet zozeer de vraag welk aandeel of obligatie nu het meeste rendement oplevert maar kennis over voor- en nadelen van een bepaalde beleggingsstrategie, de daarbij behorende instrumenten en de risico’s die dat met zich meebrengt voor het bereiken van uw doelstellingen.

Ik kan vanuit de bestuurlijke praktijk inleidingen verzorgen die u wegwijs maken in de doolhof van begrippen die bij balansbeheer aan de orde zijn. Uitgangspunt daarbij is top down, van strategie naar operationele vraagstukken waar dat nodig is.

BalansPf