Toezicht

Toezicht lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Als toezichthouder in deze tijd is alleen het gesprek aangaan met de bestuurder(s) onvoldoende. Je moet je voelhoorns in de organisatie en bij de betrokken burgers uitsteken en proberen de signalen over de dagelijkse gang van zaken en het draagvlak van het bestuur op te pikken. Daarbij past ook terughoudendheid omdat je als lid van een toezichtsorgaan geen uitspraken naar derden moet doen die de bestuurder(s) kunnen binden. Goed luisteren en kijken is dus het devies.

 samenwerken
Links