Voor Raad & Bestuur

Organisaties in het publieke domein hebben op het eerste gezicht goed afgebakende taken. De praktijk is veel uitdagender. Gebruikers of klanten hebben soms niets te kiezen. De kerndoelstellingen van de organisatie worden beïnvloed door zowel lokale als nationale politieke wensen die niet altijd synchroon lopen.

Wat kan ik bieden?

Bestuur, toezicht, advies voor zowel de traditionele bestuurslagen als voor organisaties in het publieke domein. Vanuit financieel-juridisch perspectief en met een accent op financieel management, gericht op kwaliteit van dienstverlening, continuïteit van organisaties en vooral ook samenhang met aanpalende beleidsdomeinen. Lees meer.

Actueel

Eind maart 2023 start de volgende leergang Financieel Management en Bedrijfsvoering van de universiteit Twente. Er zijn nog plaatsen beschikbaar en hopelijk kunnen we dan de hele leergang weer ter plaatse organiseren. Meer informatie vind u hier.

Risico

Lees ook mijn blogs over risico in het openbaar bestuur.

Wie ben ik?

Johan de Kruijf koos met de opleiding Bestuurskunde bewust voor een loopbaan in het openbaar bestuur. Hij vervulde meerdere financiële functies op het terrein van volkshuisvesting bij rijk en gemeente en later op het terrein van sociale zekerheid. Lees meer.