Besluitvorming

Het is een open deur dat het bestuur verantwoordelijk is voor de besluitvorming over strategie en dienstverlening van de organisatie. Uiteraard is draagvlak daarbij van groot belang. Het begrippenkader dat rondom besluitvorming wordt gebruikt lijkt steeds complexer te worden.

Bij de invulling van bestuurlijke besluitvorming is het begrip ‘vaststellen’  het centrale concept dat de keuzes van een bestuur uitdrukt. Het begrip ‘goedkeuren’ behoort typisch bij de toezichtrol: heeft het bestuur in redelijkheid een besluit kunnen nemen. Begrippen als ‘instemmen’,  ‘in of na overleg’ en ‘advies’ zijn veel minder sterk en eenduidig. Ze betekenen dat de bestuurder(s) bij besluitvorming goed moeten luisteren naar de partijen die worden geraadpleegd en daarbij naar draagvlak moeten zoeken. De uiteindelijke afweging blijft in dit soort gevallen bij het bestuur.