Toezicht is mensenwerk

Goed bestuur en toezicht begint met een goed ingerichte organisatie en passende informatiestromen. Gelukkig wordt meer en meer onderkend dat intermenselijke relaties wellicht nog veel belangrijker zijn dan goed ingerichte processen. Een evenwichtig samengesteld toezichtsorgaan, zowel op competenties als gedrag is voor mij een voorwaarde om als toezichthouder te kunnen functioneren. Uiteraard hoort daar ook bij dat je jezelf kwetsbaar opstelt in periodieke evaluaties van het toezichtsorgaan.