Werkgeversrol

Waar mogelijk vult een remuneratiecommissie de werkgeversrol voor de bestuurder in. Dat ontslaat de overige toezichthouders niet om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eerste plaats kan dat door vanuit je eigen vakinhoud input te leveren aan de remuneratiecommissie. In de tweede plaats is bespreking van de conclusies van de remuneratiecommissie in de gehele raad van toezicht een belangrijk instrument om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid te kunnen nemen. In de derde plaats dient de raad van toezicht zich af te vragen hoe met de zittingstermijnen van bestuurders moet worden omgegaan in het licht van de ontwikkelingsfase waarin een organisatie zich bevindt.