Inhoud van het toezicht

Voor mij ligt de inhoudelijke competentie bij de toezichtsfunctie op financiën en goed bestuur. Dat betekent aandacht voor bedrijfseconomische en maatschappelijke continuïteit van de organisatie, waar mogelijk vanuit een audit en risk commissie. Onderdeel daarvan is ook de opdrachtgevende rol aan de accountant van de organisatie. Het is één van de instrumenten die de Raad van Toezicht heeft om een onafhankelijk beeld van het functioneren van de organisatie te krijgen. Goede invulling daarvan vereist periodiek nadenken over waar verdieping van onafhankelijke oordeelsvorming nodig is en daar gericht naar vragen. Onderdeel van een gesprek met de accountant is wat mij betreft ook altijd welke onderwerpen niet aan de orde zijn geweest.