Diensten

Mijn invalshoek is een financieel-juridisch perspectief met een accent op financieel management, gericht op kwaliteit van dienstverlening en de risico’s voor de continuïteit van organisaties. Dat betekent tenminste dat ik goed let op de rolverdelingen en functiescheidingen tussen organisaties in termen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Bovendien zal ik in vrijwel alle gevallen over de specifieke sector heen kijken en een strategische omgevingsanalyse meewegen in advisering of besluitvorming.

Kerncompententies

  • Gevoel voor politieke context en externe doorwerking van besluiten
  • In staat en bereid om pragmatische oplossingen voor problemen te zoeken
  • Neem beslissingen (in gezamenlijkheid) en sta daar ook voor naar derden
  • Kan verbanden leggen naar gevolgen besluiten voor netwerkpartners en aansluitende beleidsterreinen
  • Sterk in strategische vraagstukken en advisering daarover
  • Onderzoeks-/kennisgedreven benadering van vraagstukken
  • Sterk in kennisoverdracht en analytische vaardigheden