Selectie uit onderzoekspublicaties

Sondeijker, F., Helderman, J.-K., Zwart, O. de., Kruijf, J. de., Kwakernaak, M., m.m.v. Voorwinden, M., Gaag, R. van der, Jansma,  A., Jongeling, S., & Brock, A. (2021). Eigenwijs transformeren! Verwey-Jonker Instituut. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-978953.pdf

Thiel, S. van., Genugten, M. van., Kruijf, J. de, & Voorn, B. (2020). Op afstand maar toch verbonden: samen voor het publieke belang. GovLab010.

Kruijf, J.A.M. de. (2019). Onderzoek bezuinigingsbeleid. Onderzoeksrapport in opdracht van gemeenteraad Enschede naar 10 jaar bezuinigingsbeleid.

Kruijf, J.A.M. de. (2019). Gewaardeerde verbonden prestaties. De gemeenteraad en de beoordeling van prestaties van verbonden partijen. Arnhem/Nijmegen: Voor Raad & Bestuur/Radboud Universiteit.

Kruijf, J.A.M. de. (2018) Balanceren rond het evenwicht. Financiering van verzelfstandigde organisaties nader bekeken. TPC. Tijdschrift voor public governance, audit & control 16(2), 10-13.

Kruijf, J.A.M. de. (2018) Balanceren rond het evenwicht. Deel 2: De Financiering van gemeenschappelijke regelingen. TPC. Tijdschrift voor public governance, audit & control 16(3), 16-21.

Kruijf, J.A.M. de. (2018). Gemeentebegrotingen anders belicht. Suggesties voor sturing op en presentatie van de begroting. In: Adlasz voor de slimme gemeente. (133-145) Almere: International publishing & sales.

Kruijf, J. de. (2016). De vraag bepaalt het budget? TPC. Tijdschrift voor public governance, audit & control. 14 (3), 16-20.

Kruijf, J. de., Roetering, F., & Geuzendam, H. (2015). Decentralisaties: Na inhoud ook aandacht voor administratieve aspecten noodzakelijk. B&G, 42(januari/februari), 36-39.

Kruijf, J. de., Genugten, M. van., Overman, S. (2015), Thiel, S. van. Stichting Sport en Welzijn aangestuurd? Nijmegen/Ridderkerk: Rekenkamercommissie Ridderkerk.

Algemene Rekenkamer (2015). De Staat als aandeelhouder. Over het beheer van staatsdeelnemingen. Den Haag: Algemene Rekenkamer. (projectresearch).

Kruijf, J.A.M. de. & Thiel, S. van. (2013).  Keurslijf of maatpak? Over verschillen in aansturing en dienstverlening tussen Agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen. Zoetermeer: RDW Dienst Wegverkeer.