Voor Raad & Bestuur

Organisaties in het publieke domein hebben op het eerste gezicht goed afgebakende taken. De praktijk is veel uitdagender. Gebruikers of klanten hebben soms niets te kiezen. De kerndoelstellingen van de organisatie worden beïnvloed door zowel lokale als nationale politieke wensen die niet altijd synchroon lopen.

Wat kan ik bieden?

Bestuur, toezicht, advies voor zowel de traditionele bestuurslagen als voor organisaties in het publieke domein. Vanuit financieel-juridisch perspectief en met een accent op financieel management, gericht op kwaliteit van dienstverlening en continuïteit van organisaties. Lees meer.

Actueel

Op 16 november vierde het Zijlstra Center zijn 15-jarig jubileum. In mijn bijdrage heb ik laten zien dat met er bij het Rijk onvoldoende kritisch wordt gekeken naar de financiering van vaste activa bij verbonden partijen. Zie ook Binnenlands Bestuur. Heeft u als controller bij een gemeente goed zicht op de financiering van vaste activa bij verbonden partijen? Neem vrijblijvend contact op.

Op 22 december 2017 start de Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering. We komen met een actueel en vernieuwd programma waarbij onder andere krimp, complexe ICT-processen en revolverende fondsen zullen worden besproken. Meer informatie is te vinden bij Professional Learning & Development van de Universiteit Twente.

Wie ben ik?

Johan de Kruijf koos met de opleiding Bestuurskunde bewust voor een loopbaan in het openbaar bestuur. Hij vervulde meerdere financiële functies op het terrein van volkshuisvesting bij rijk en gemeente en later op het terrein van sociale zekerheid. Lees meer.