Voor Raad & Bestuur

Organisaties in het publieke domein hebben op het eerste gezicht goed afgebakende taken. De praktijk is veel uitdagender. Gebruikers of klanten hebben soms niets te kiezen. De kerndoelstellingen van de organisatie worden beïnvloed door zowel lokale als nationale politieke wensen die niet altijd synchroon lopen.

Wat kan ik bieden?

Bestuur, toezicht, advies voor zowel de traditionele bestuurslagen als voor organisaties in het publieke domein. Vanuit financieel-juridisch perspectief en met een accent op financieel management, gericht op kwaliteit van dienstverlening en continuïteit van organisaties. Lees meer.

Actueel

Op 20 januari 2017 participeer ik in een ronde tafelconferentie van Financial Investigator over Fiduciair Management, Integraal Balansbeheer & LDI. Een verslag van deze conferentie verschijnt in een van de volgende nummers van Financial Investigator.

Op 30 maart 2017 start de Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering. Zie hier de korte introductie. Meer informatie is te vinden bij Professional Learning & Development van de Universiteit Twente.

Wie ben ik?

Johan de Kruijf koos met de opleiding Bestuurskunde bewust voor een loopbaan in het openbaar bestuur. Hij vervulde meerdere financiële functies op het terrein van volkshuisvesting bij rijk en gemeente en later op het terrein van sociale zekerheid. Lees meer.